Fundacja już jesienią startuje z kolejną kampanią.

Fundacja już jesienią startuje z kolejną kampanią.

Tym razem zaprasza uczniów szkół podstawowych na spektakl „GRAM fair play” oraz warsztaty edukacyjne.
Chcemy, by to hasło towarzyszyło uczniom w nowym roku szkolnym.

Celem Fundacji Caroline B. Lefrak oraz kampanii „GRAM fair play” jest promowanie kulturalnego zachowania w sporcie i poza nim, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: uczciwość, sprawiedliwość oraz budowaniem pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez okazywanie szacunku dla przeciwnika, sędziego i własnej drużyny, kolegów i koleżanek na boisku, ale też poza nim.

„GRAM fair play” to musical rockowo/hip-hopowy w reżyserii Pawła Podgórskiego oraz warsztaty edukacyjne, których celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei fair play nie tylko w rywalizacji sportowej.

Prowadzona przez nas akcja „GRAM fair play” została objęta PATRONATEM HONOROWYM:
• Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT),
• Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl),
• Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA).

Ambasadorami kampanii zostali znani i lubiani sportowcy, aktorzy i muzycy.
Czekajcie na kolejne wiadomości!