Finał „GRAM fair play”

Finał „GRAM fair play”

Kampania społeczno-edukacyjna „GRAM fair play” dobiegła końca. Minął ponad rok odkąd powstała idea. Fundacja Caroline LeFrak tym razem poświeciła się promocji hasła „fair play”, które powinno towarzyszyć uczniom w szkole każdego dnia. Celem naszym było promowanie kulturalnego zachowania nie tylko w sporcie, ale poza nim i kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: uczciwość, sprawiedliwość oraz budowaniem pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez okazywanie szacunku dla przeciwnika, sędziego i własnej drużyny, kolegów i koleżanek na boisku, ale też poza nim.

W październiku br. w Collegium Nobilium w Warszawie odbyła się premiera musicalu w reżyserii Pawła Podgórskiego. Następnie ruszyliśmy w Polskę z kampanią , by szerzyć ideę fair play, podczas której ok. 5 tyś dzieci i młodzieży mogło ją zobaczyć – tym samym potwierdziliśmy, że nasza kampania działa.

Ogromne podziękowania kierujemy do Michała Zawadki, który był ważną częścią kampanii – to On po spektaklach prowadził warsztaty z uczniami, by rozbudzić w nich ciekawość pracy nad sobą. Uzmysłowił młodzieży, że fair play to także postawa moralna wynikająca z ich przekonań.

Dziękujemy również za zaangażowania naszym wspaniałym ambasadorom, którzy przyłączyli się do kampanii „GRAM fair play” – sportowcom oraz artystom i innym osobom publicznym wspierającym tę ideę, bo jak mówi Joanna Fiodorow „Dzięki fair play sport i życie staje się lepsze.”