PODARUJ

KRS: 0000453692
jestemy na facebooku
Fioletowy banner 300x250
zawody lekkoatletyczne
fot. Dominik Kaczorek
 

O Fundacji

Fundacja powstała w marcu 2013 roku z inicjatywy Caroline Bierbaum LeFrak, która z racji swych polskich korzeni jest żywo zainteresowana sytuacją lekkiej atletyki w Polsce. Wracając do Polski - kraju swoich pradziadków – Caroline chce czynnie uczestniczyć w rozwoju tej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja współpracując ściśle z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki stworzyła dwa programy:

 1. Program wsparcia zajęć sportowych dla dzieci w zakresie lekkiej atletyki w latach 2013-2014

 2. Program wyrównania szans dla młodych lekkoatletów w latach 2013-2016

27.08.2013 14:55:09

Cele Fundacji

 • propagowanie, inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję sportu, w szczególności lekkiej atletyki
 • wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju sportowego w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
 • promowanie oraz wspieranie nowoczesnych systemów szkoleniowych w dziedzinie lekkiej atletyki, zwiększenie liczby instruktorów lekkiej atletyki w szkołach
 • zabezpieczenie finansowe procesu treningowego młodych zawodników przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku
 • wspieranie działań mających na celu wyrównanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających lekką atletykę
 • wspieranie i promowanie budowy oraz rozbudowy infrastruktury niezbędnej do uprawiania sportu, w szczególności lekkiej atletyki
 • walka ze zjawiskiem stosowania dopingu w sporcie
 • krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei fair play w rywalizacji sportowej i pozasportowej
 • propagowanie i wspieranie działań na rzecz integracji sportowców niepełnosprawnych w społeczeństwie

27.08.2013 14:53:32

 

Rozwijamy Lekką Atletykę w Polsce