Wspieramy Polskich sportowców!

Rozwijamy lekkoatletykę w Polsce!

Fundacja Caroline B. Lefrak powstała z myślą, o wsparciu, promocji i rozwoju lekkoatletyki w Polsce.

Wspieramy te działania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej, zapewnienie nowoczesnych systemów szkoleniowych, jak i odpowiedniego zaplecza finansowego.

Promujemy sport i aktywność fizyczną oraz ideę fair play wśród dzieci i młodzieży.

Pomagaj z nami!

Aktualności