Pomagaj z nami

Fundacja Caroline B. LeFrak od lat rozwija lekką atletykę w Polsce m.in. poprzez:

  • fundowanie stypendiów sportowych utalentowanym zawodnikom,
  • dofinansowanie szkolenia młodych  sportowców,
  • dofinansowanie sprzętu lekkoatletycznego szkołom i klubom,
  • organizację kursów instruktorskich,
  • organizację imprez sportowych i zawodów dla dzieci i młodzieży.